Klassiker: Kyrkan under reformationen, 15 hp

 I år är det 500 år sedan Martin Luthers reformation tog sin början. Det som började som en teologisk debatt förändrade i slutändan inte bara kyrkan utan hela Europa. I denna kurs läser vi de texter som rev ner gamla ordningar och försökte bygga upp nya. Givetvis hör Luthers egna skrifter hit, men vi studerar också texter från andra rörelser och teologer: John Kalvin, Huldrych Zwingli, de anabaptistiska rörelserna, svenska reformatorer och den katolska reformationen. Det blir ett tillfälle att fördjupa sig i de stora teologiska frågorna om Bibeln, kyrkan, frälsningen och nåden, men också i frågor om kyrka, samhälle, politik och makt.

Läs mer om kursen

http://www.liu.se/ikk/religion?l=sv

Kontakt

Har du frågor om kursen, kontakta oss.

Läs mer om religionsvetenskap och hur du kan designa din egen utbildning i ämnet

En unik examen