Hästkulturer i förvandling

7.5 hp

Hästkulturer i förvandling, 7.5 hp

VT 2023, Kvartsfart, Ortsoberoende

Kursen Equine Cultures in Transition är en tvärvetenskaplig onlinekurs, där du fördjupar dina kunskaper om relationen mellan hästar och människor och om forskningen inom detta område. Kursen handlar om hur häst-människa relationer utvecklats, och om hur hästens ställning har förändrats, genom tiderna och i olika kulturella kontexter. Under ledning av lärare som alla tillhör institutionens forskningsmiljö HumSamHäst@LiU får du lära dig mer om möjligheterna att söka svar på många olika forskningsfrågor inom detta fascinerande område. Kursen är en utmärkt introduktion för dig som funderar på att skriva uppsats eller genomföra en vetenskaplig studie inom området. Under kursens gång för du ta del av centrala texter, diskutera centrala begrepp och prova på att designa en studie utifrån en fråga som intresserar dig.

Läsa på distans

En unik examen