Inkontinens och inkontinensvård, 7,5 hp

Ansök
Ansök

Ett stort antal personer, ung som gammal, drabbas av urin och avföringsinkontinens, vilket kan  påverka den enskilde negativt såväl medicinskt som socialt och leda till  ekonomiska konsekvenser för samhället.

Kursdeltagaren tränas i att med tillämpning av tillhörande författningar, självständigt utreda, förskriva och utvärdera ändamålsenliga förbrukningsartiklar ur individ- och samhällsekonomisk aspekt.

Kursen leder också till ökad kompetens att bedöma och reflektera kring olika inkontinensformers medicinska, psykologiska och sociala inverkan på den totala livssituationen för att stödja individens egenvård och delaktighet i utredning, behandling och utvärdering.

Kursen vänder sig främst till sjuksköterskor och fysioterapeuter och andra yrkeskategorier som i sin yrkesutövning möter personer med inkontinensproblem.

 

Kontakt

Har du frågor om kursen, kontakta oss.

En unik examen