Arbetsterapi inom äldreområdet, 7.5 hp

Arbetsterapi inom äldreområdet, 7.5 hp

HT 2021, Halvfart, Norrköping

Kursen vänder sig till arbetsterapeuter som inom olika organisationer möter äldre klienter, både äldre i eget boende såväl som inom olika institutioner. Arbetsterapeuter behöver arbeta i förhållande till bl a klient, anhörig, personal inom kommun och landsting samt frivilligorganisationer inom området. Stora möjligheter finns att utveckla ett hälsofrämjande arbete samt tillämpa evidens i förhållande till utredning, intervention och utvärdering. Det huvudsakliga innehållet i kursen utgörs av en helhetsansats där man beaktar både profession och klientperspektivet inom äldreområdet.  Kursen ger möjlighet till egen reflektion kring sin yrkesutövning inom området.

Det kan förekomma fysiska träffar under kursperioden.

En unik examenVisa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll