Diabetes och diabetesvård II, 7.5 hp

Diabetes och diabetesvård II, 7.5 hp

VT 2020, Kvartsfart, Norrköping

Kursen syftar till att den studerande som genomgått kursen Diabetes och diabetesvård I ytterligare skall fördjupa sina kunskaper för att uppnå ökad handlingsberedskap i mötet med diabetespatienten för att kunna ta egna beslut, informera och undervisa diabetiker och andra berörda om behandling och egenvård. Detta inkluderar också förhållningssätt och bemötande av personer med livslång sjukdom. Kursen omfattar fördjupade kunskaper i diabetessjukdomen och dess orsaker, symtom och behandling samt pågående forskning och utveckling inom området. Kursen kan bli inställd vid för få sökande eller om för få antagna tar sin plats i anspråk.

 

En unik examen
Visa/dölj innehåll