Fördjupningskurs för specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård, 15 hp

Fördjupningskurs för specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård, 15 hp

HT 2020, Kvartsfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kursen vänder sig till specialistsjuksköterskor med inriktning anestesi som har tillägnat sig god klinisk erfarenhet inom anestesiologisk omvårdnad. Utbildningen erbjuder en omfattande teoretisk fördjupning inom ämnesfältet avseende bland annat farmakologi, komplexa anestesiologiska/kirurgiska situationer och handläggning vid sviktande vitala funktioner hos barn/vuxna, såväl generellt som inom olika subspecialiteter. Även praktiska moment tränas, exempelvis luftvägshantering och kärlaccess med ultraljud. De examinerande kursmomenten innebär studieuppgifter, seminarier och ett fördjupningsarbete, där vetenskaplig metod, ststistik, evidens och implementering av forskningsresultat bearbetas.

Kursen kan ingå i en masterexamen.

De schemalagda kurstillfällena för höstterminen är heldagar, alltid torsdag och fredag, vecka: 37, 42, 46, 49,50.

Kursen kan komma att ställas in vid färre än 30 förstahandssökande.

 

En unik examen
Visa/dölj innehåll