Diabetes och diabetesvård I, 7.5 hp

Diabetes och diabetesvård I, 7.5 hp

HT 2019, Halvfart, Norrköping

Stängd för sen anmälan

Målet för kursen är att den studerande skall uppnå ökad handlingsberedskap i mötet med diabetespatienten för att kunna ta egna beslut, informera personer med diabetes mellitus och andra berörda om behandling och egenvård. Kursen omfattar fördjupade kunskaper i diabetessjukdomen och dess orsaker, symtom behandling samt pågående forskning och utveckling inom området.

En unik examen
Visa/dölj innehåll