Diabetes och diabetesvård I, 7.5 hp

Diabetes och diabetesvård I, 7.5 hp

HT 2019, Halvfart, Norrköping

Målet för kursen är att den studerande skall uppnå ökad handlingsberedskap i mötet med diabetespatienten för att kunna ta egna beslut, informera personer med diabetes mellitus och andra berörda om behandling och egenvård. Kursen omfattar fördjupade kunskaper i diabetessjukdomen och dess orsaker, symtom behandling samt pågående forskning och utveckling inom området.

En unik examen
Visa/dölj innehåll