Jämlik vård och välfärd, 7.5 hp

Samhället består av människor med olika kulturell, social och ekonomisk bakgrund. Det innebär att människor har olika resurser och förutsättningar när de söker vård eller stöd från samhällets institutioner. Denna kurs handlar om hur ojämlikhet uppstår och återskapas, hur professionella inom hälso- och sjukvård och andra välfärdsorganisationer kan förhålla sig till ojämlika förhållanden mellan olika grupper i samhället, samt hur bemötande och förhållningssätt kan relateras till etiska principer i olika verksamheter. 

En unik examen
Visa/dölj innehåll