E-hälsa: digitala verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom, 7.5 hp

E-hälsa: digitala verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom, 7.5 hp

VT 2021, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

E-hälsa: digitala verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom, 7.5 hp

VT 2022, Halvfart, Linköping

E-hälsa innebär att använda digitala verktyg för att uppnå och bibehålla hälsa. Kursen fokuserar på hälsofrämjande och sjukdomspreventiva digitala verktyg, beteendevetenskapliga teorier och tekniker som bas för utvecklingen av dessa verktyg, hur individer och organisationer kan delta i utvecklingen, samt hur verktygen kan implementeras och utvärderas.

En unik examenVisa/dölj innehåll