:

Implementering inom Logopedi, 7.5 hp

Implementering inom Logopedi, 7.5 hp

HT 2022, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kursen syftar till fördjupad förståelse för implementering. Centralt i kursen är teorier, modeller och empirisk kunskap kring att införa metoder och interventioner i såväl förebyggande som behandlande syfte inom logopedisk verksamhet. Studenten skall efter avslutad kurs kunna planera och utvärdera implementeringsprocesser inom logopedi utifrån relevanta teorier och modeller samt ha kunskap om evidensbaserat arbete inom logopedi. Kursen ger också generella kunskaper om implementering samt möjligheter till interprofessionellt lärande då delar av kursen ges i samarbete med Hälsouniversitetets gemensamma masterprogram i arbetsterapi, folkhälsovetenskap, logopedi, sjukgymnastik och omvårdnad.

Kursen ges huvudsakligen digitalt på distans men det kan förekomma fysiska träffar under kursperioden.

En unik examen Visa/dölj innehåll