Implementering inom Logopedi

7.5 hp

Implementering inom Logopedi, 7.5 hp

HT 2022, Halvfart, Linköping

Implementering inom Logopedi, 7.5 hp

HT 2023, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Vill du utveckla din förmåga att implementera innovativa metoder och interventioner inom logopedisk verksamhet? Då är denna kursen något för dig! Här får du en fördjupad förståelse för implementering med fokus på teorier, modeller och empirisk kunskap om införandet av evidensbaserade metoder och interventioner i logopedisk verksamhet. Kursen ger dig möjlighet att planera och utvärdera implementeringsprocesser utifrån relevanta teorier och modeller, samtidigt som du utvecklar din interprofessionella kompetens genom samarbete med studenter från Masterprogrammet i medicinsk vetenskap.

Kursinnehållet innefattar forskningstraditioner och inriktningar inom implementeringsforskning, teorier och modeller inom implementering inriktad mot hälso- och sjukvården, samt förklaringsfaktorer av betydelse för implementeringsprocesser inom hälso- och sjukvården. Kursen ges huvudsakligen digitalt på distans, men du får även möjlighet att delta i fysiska träffar under kursperioden.

För att delta i kursen krävs en kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp inom huvudområdet logopedi eller annat relevant huvudområde samt godkända svenska och engelska kunskaper på grundnivå.

Efter avslutad kurs förväntas du kunna förklara begrepp, teorier och modeller inom implementeringsforskningen, analysera implementeringsprocesser inom logopedi utifrån olika förklaringsfaktorer samt planera och utveckla implementeringsprocesser inom hälso- och sjukvården utifrån både professionella och interprofessionella perspektiv. Dessutom kommer du att kunna föreslå och värdera strategier för framgångsrik implementering av innovationer och evidensbaserad praktik inom logopedi samt utvärdera professionell och interprofessionell kompetens i relation till implementeringsprocesser inom hälso- och sjukvården och vård och omsorg.

Ta steget mot en mer framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik och anmäl dig till kursen i Implementering inom Logopedi idag!

En unik examen