Ländryggsbesvär - undersökning och behandling, 7.5 hp

Ländryggsbesvär - undersökning och behandling, 7.5 hp

VT 2022, Halvfart, Linköping

Ländryggsbesvär undersökning och behandling går sista gången 2022 VT. 

 

Från 2022 HT ges:

  • på höstterminer; ”Evidensbaserat omhändertagande av cervical- och thorakalryggsbesvär”, 7,5 hp, kurskod 8FA310
  • på vårterminer; ”Evidensbaserat omhändertagande av ländryggsbesvär”, 7,5 hp, kurskod 8FA309

En unik examen