Medicinsk bildvetenskap för det muskuloskeletala systemet, 7.5 hp

Medicinsk bildvetenskap för det muskuloskeletala systemet, 7.5 hp

VT 2022, Kvartsfart, Linköping

Kursens innehåll är bilddiagnostiska metoder av relevans för det muskuloskeletala systemet (muskler och leder). Stor vikt läggs på att studenten självständigt ska kunna utföra och tolka fynd från medicinsk ultraljudsdiagnostisk metod, skriva remiss för slätröntgen, datortomografi och magnetkamera samt tolka och till patient förmedla remissvar från sådan undersökning.

En unik examen