Läkemedel och fysioterapi, 7.5 hp

Läkemedel och fysioterapi, 7.5 hp

HT 2022, Kvartsfart, Linköping

Kursen vänder sig till kliniskt verksamma fysioterapeuter med längre erfarenhet inom primärvård eller specialistvård. Vissa sökande kommer vara identifierade via sin kliniska verksamhet som ett led i en kompetenshöjning av fysioterapeuter mot utökat ansvarsområde och befogenhet inom hälso- och sjukvården, s k avancerad specialist fysioterapeut. Kursen syftar till att studenterna tillägnar sig ökad kompetens om grundläggande farmakologi, beredning av läkemedel och på ordination utveckla färdigheten att utföra utredande eller behandlande insatser med läkemedel för mer eller mindre komplexa smärttillstånd i rörelseorganen samt att kunna dokumentera dessa.

En unik examen