Allmän farmakologi, 7.5 hp

Kursen avser att ge kunskap om hur läkemedel verkar på molekylär och cellulär nivå. Syftet med kursen är också att beskriva och exemplifiera väsentliga farmakologiska principer som ligger till grund för läkemedels verkningsmekanismer och öde i organismen.

Undervisningen på distanskursen sker via en web-baserad kursplattform med hjälp av föreläsningar och individuella uppgifter. Kursens examination är i Linköping.

Läsa på distansVisa/dölj innehåll

En unik examenVisa/dölj innehåll