Transfusionsmedicin - blodgruppsserologi och hemoterapi, 7.5 hp

Transfusionsmedicin - blodgruppsserologi och hemoterapi, 7.5 hp

HT 2019, Halvfart, Linköping

Transfusionsmedicin - blodgruppsserologi och hemoterapi, 7.5 hp

HT 2020, Halvfart, Linköping

Kursen vänder sig bland annat till biomedicinska analytiker verksamma på blodcentraler och syftar till att ge fördjupade kunskaper i 
1) Blodgruppsserologisk metodik i teori och praktik, blodgruppsantigen och antikroppar av klinisk och praktisk betydelse, förenlighetsprövning, kvalitetssäkring, frågeställningar vid graviditetsimmunisering och stamcellstransplantation.
2) Hemoterapi med beredning , förvaring, kvalitetskontroll och användning av blodkomponenter, hälsokriterier för blodgivare och transfusionskomplikationer

En unik examen
Visa/dölj innehåll