Barn- och ungdomspsykiatri, 15 hp

Barn- och ungdomspsykiatri, 15 hp

HT 2020, Kvartsfart, Linköping

Kursen vänder sig till yrkesverksamma som arbetar med eller kommer i kontakt med barn och ungdomar i sitt arbete - t.ex. inom förskola, skola, socialförvaltning, barnhälsovård eller barn- och ungdomspsykiatri. 
Utvecklingspsykologi, familjepsykologi, socialpsykologi, psykosomatik, psykosociala och biologiska faktorer av betydelse för barns och ungdomars utveckling och psykiatriska ohälsa.

Förkunskapskrav:
Minst två års erfarenhet inom förskola, skola, socialförvaltning, barnhälsovård, barnsjukvård, barn- och ungdomspsykiatri eller motsvarande.

En unik examenVisa/dölj innehåll