Interdisciplinära perspektiv på långvariga smärtor, 7.5 hp

Interdisciplinära perspektiv på långvariga smärtor, 7.5 hp

HT 2022, Helfart, Linköping

Kursen vänder sig till internationella studenter vid Medicinska fakulteten som önskar fördjupa sin kunskap i kronisk smärta ur ett såväl svenskt som ett internationellt perspektiv. 

En unik examen