Barnmisshandel och sexuella övergrepp, 7.5 hp

Barnmisshandel och sexuella övergrepp, 7.5 hp

HT 2021, Halvfart, Linköping

Kursen vänder sig till personer som i sitt arbete, inom t ex hälso- och sjukvård, socialtjänst, behandlingsinstitution eller rättsväsende, möter barn utsatta för övergrepp av olika slag. Kursen syftar till att den studerande ur ett tvärvetenskapligt perspektiv fördjupar sin kunskap för att utveckla arbetet med de utsatta barnen och deras familjer.

En unik examenVisa/dölj innehåll