Svenska som andraspråk 1, 30 hp

Svenska som andraspråk 1, 30 hp

HT 2019, Halvfart, Linköping

Svenska som andraspråk 1, 30 hp

HT 2020, Halvfart, Linköping

Svenska som andraspråk är ett yrkesinriktat forsknings- och utbildningsområde. Man studerar ämnet med utgångspunkt i barns och vuxnas utveckling av svenska som ett andraspråk. I kursen ingår studier av svenska språkets struktur (fonetik och grammatik), kulturfrågor, andraspråkutveckling, didaktik och andraspråksundervisning.

En unik examen
Visa/dölj innehåll