:

Svenska som andraspråk 1, 30 hp

Svenska som andraspråk 1, 30 hp

HT 2022, Halvfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2022-07-15

Svenska som andraspråk är ett yrkesinriktat forsknings- och utbildningsområde. Man studerar ämnet med utgångspunkt i barns och vuxnas utveckling av svenska som ett andraspråk. I kursen ingår studier av svenska språkets struktur (fonetik och grammatik), kulturfrågor, andraspråkutveckling, didaktik och andraspråksundervisning.

En unik examen Visa/dölj innehåll