:

Svenska som andraspråk 3, fördjupningskurs, 30 hp

Svenska som andraspråk 3, fördjupningskurs, 30 hp

HT 2022, Halvfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2022-07-15

Kursen består av en seminarieserie där självständiga fördjupade studier inom olika aspekter av ämnet redovisas.I kursen ingår också att med handledning skriva en uppsats om 15 hp, motsvarande 10 veckor heltidsarbete.

En unik examen Visa/dölj innehåll