Svenska som andraspråk 3, fördjupningskurs, 30 hp

Svenska som andraspråk 3, fördjupningskurs

HT 2021, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kursen består av en seminarieserie där självständiga fördjupade studier inom olika aspekter av ämnet redovisas.I kursen ingår också att med handledning skriva en uppsats om 15 hp, motsvarande 10 veckor heltidsarbete.

En unik examenVisa/dölj innehåll