Svenska som andraspråk 2, fortsättningskurs, 30 hp

Svenska som andraspråk 2, fortsättningskurs, 30 hp

HT 2021, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kursen är en fortsättningskurs och ger fördjupade kunskaper om språkinlärning och språket i samhället. En fortsatt och fördjupad didaktisk diskussion ingår liksom ett projektarbete med didaktisk vinkling.

En unik examenVisa/dölj innehåll