:

Svenska som andraspråk 2, fortsättningskurs, 30 hp

Svenska som andraspråk 2, fortsättningskurs, 30 hp

HT 2022, Halvfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2022-07-15

Kursen är en fortsättningskurs och ger fördjupade kunskaper om språkinlärning och språket i samhället. En fortsatt och fördjupad didaktisk diskussion ingår liksom ett projektarbete med didaktisk vinkling.

En unik examen Visa/dölj innehåll