:

Undervisning i det flerspråkiga klassrummet, 7.5 hp

Undervisning i det flerspråkiga klassrummet, 7.5 hp

HT 2022, Kvartsfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2022-07-15

Kursen introducerar och diskuterar flerspråkighet utifrån ett kontrastivt perspektiv med tydlig förankring i den dagsaktuella forskningen och i den konkreta undervisningssituationen. Teorier om språk, språkanvändning, språkideologier och språkpolitik introduceras och behandlas. Även kulturella och språkliga drag relevanta för den didaktiska situation lärare i flerspråkiga klassrum möter behandlas. Undervisningsmetoder ur ett flerspråkigt perspektiv utgör en central del av kursen. 

En unik examen Visa/dölj innehåll