:

Litteracitetsutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 7.5 hp

Litteracitetsutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 7.5 hp

VT 2022, Kvartsfart, Linköping

Litteracitetsutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 7.5 hp

VT 2023, Kvartsfart, Ortsoberoende

Inte öppen för anmälan

Kursen tar upp flerspråkigas litteracitetsutveckling ur såväl individ-, utbildnings- som samhällsperspektiv. Användning av litteracitet på första- och andraspråket diskuteras liksom eventuella hinder för utveckling som exempelvis läs- och skrivsvårigheter. Undervisning av elever i olika åldrar och på olika nivåer i sin kunskap och erfarenhet av litteracitet tas upp och problematiseras och diskuteras i relation till de krav som ställs på litteracitet i vårt samhälle.

En unik examen Visa/dölj innehåll