Svenska språkets struktur och bedömning i det flerspråkiga klassrummet, 7.5 hp

Kursen behandlar svenskans morfologi, syntax, semantik och lexikon utifrån ett didaktiskt perspektiv, fokus läggs främst på de delar som tenderar innebära utmaningar för inlärare av svenska som andraspråk. Användandet av grammatiska begrepp för detta introduceras och diskuteras. Bedömning av språkutveckling i det flerspråkiga klassrummet introduceras och belyses utifrån olika teoretiska perspektiv. Kopplingen mellan styrdokument, bedömning och undervisning i det flerspråkiga klassrummet diskuteras.

En unik examenVisa/dölj innehåll