:

Att undervisa andraspråkselever, 15 hp

Att undervisa andraspråkselever, 15 hp

HT 2022, Halvfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2022-07-15

Kursen vänder sig till dig som arbetar i ett flerspråkigt och kulturellt heterogent klassrum och som vill utveckla kunskaper och förståelse för hur undervisning kan organiseras ur ett språk- och kunskapsutvecklande perspektiv. Kursplaner i de olika ämnena studeras och analyseras med syfte att belysa och skapa förståelse för de språkliga förmågor eleverna ska utveckla i förhållande till kunskapsutveckling och utveckling av kognitiva förmågor. I kursen studeras och problematiseras förmågorna att läsa och skriva olika texttyper i förhållande till kursplanens olika ämnen och hur man kan arbeta med utveckling av läs- och skrivförmågorna ur ett andraspråksperspektiv.

En unik examen Visa/dölj innehåll