Att undervisa andraspråkselever, 15 hp

Att undervisa andraspråkselever, 15 hp

HT 2021, Halvfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Kursen vänder sig till dig som arbetar i ett flerspråkigt och kulturellt heterogent klassrum och som vill utveckla kunskaper och förståelse för hur undervisning kan organiseras ur ett språk- och kunskapsutvecklande perspektiv. Kursplaner i de olika ämnena studeras och analyseras med syfte att belysa och skapa förståelse för de språkliga förmågor eleverna ska utveckla i förhållande till kunskapsutveckling och utveckling av kognitiva förmågor. I kursen studeras och problematiseras förmågorna att läsa och skriva olika texttyper i förhållande till kursplanens olika ämnen och hur man kan arbeta med utveckling av läs- och skrivförmågorna ur ett andraspråksperspektiv.

En unik examenVisa/dölj innehåll