Yngre barns lek och kultur, 7.5 hp

Under kursen behandlas olika teoretiska perspektiv och pratiska exempel för att kunna förstå, problematisera och analysera barns lek och kultur. Kursen innehåller tre teman, barnsyn, lekteorier och lekens potentialer. 

Undervisningen sker i form av föreläsningar, workshop, seminarier och självständiga studier. Undervisningen är både campusförlagd och webbaserad.

En unik examenVisa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll