:

Valideringsarbete i praktiken inom högskolan, 7.5 hp

Valideringsarbete i praktiken inom högskolan, 7.5 hp

VT 2022, Kvartsfart, Linköping

Kursen vänder sig till lärare inom alla delar av lärarutbildningen, som ska kunna möta och tillgodose högskolans såväl som studenters krav på och rättighet att få reell kompetens bedömd för tillgodoräknande.

Kurens syftar till att bidra till ökad kunskap om hur validering och bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande kan göras inom lärarutbildning. I kursen ges deltagarna förutsättningar att utveckla sitt eget arbete med validering i praktiken. Kursen utgår från och exemplifierar såväl konkreta exempel på validering som relevanta teoretiska perspektiv som bidrar till förståelse och reflektion i relation till valideringspraktiken. I kursen belyses och diskuteras validering dels som samhällsfenomen, dels som olika valideringspraktiker. Här behandlas valideringens grundläggande innebörd, validering i relation till samhälle och individ samt olika valideringsmodeller. Teorier om kunskap, kompetens, lärande och bedömning av kunnande som är relevanta för validering kommer diskuteras och behandlas i relation till praktiskt arbete med validering. Olika modeller för validering presenteras och jämförs i relation till olika kvalitetsaspekter särskilt avseende kartläggar- och bedömarkompetens samt dokumentation i förhållande till validering i praktiken. I kursen ingår även att utveckla en modell för validering inom ett undervisningsämne i högskolan.

Kursen ges på distans, med fem schemalagda heldagsträffar. Träffarna genomförs i första hand digitalt, preliminärt med en campusförlagd träff. Kursupplägget förutsätter aktivt deltagande av alla kursdeltagare på träffarna, samt litteraturläsning och arbete med övningar inför kursträffarna.

Datum vt 2022: (Tid 10.15-16.00)

Måndag 7 februari (online)
Tisdag 8 mars (campusförlagt i Linköping)
Onsdag 6 april (online)
Torsdag 28 april (online)
Måndag 23 maj (online)

Ansök Visa/dölj innehåll

Du ansöker till kursen Valideringsarbete i praktiken inom högskolan genom antagning.se:

  1. Gå till antagning.se och logga in på ditt konto
  2. Klistra in länken nedan i ditt url-fältet (när du är inloggad på antagning.se).
    https://www.antagning.se/se/apply?admRound=VT2022&applCode=LIU-27108
  3. Skicka in din ansökan. 

En unik examen Visa/dölj innehåll