Programmering som digitalt verktyg i matematikundervisningen för blivande lärare i åk 1-6, 5 hp

Digital kompetens är en av EU:s 8 nyckelkompetenser. I den ingår centrala datortillämpningar som ordbehandling, kalkylprogram, databaser, lagring och hantering av information samt kunskaper om möjligheter och risker med användning av internet och kommunikation med elektroniska medier (t ex epost). Avgörande för den digitala kompetensen i samhället är  förmåga att hantera digitala verktyg och för att säkerställa den förmågan ingår programmering numera som en komponent i skolans matematikkurser.

I kursen, som ger dig en bakgrund till vad programmering är, lär du dig att själv programmera och att undervisa om bland annat programmeringsspråket Python. Du lär dig programmeringens grunder  och får en ämnesdidaktisk fördjupning i matematik, kunskap i datalogiskt tänkande, matematisk problemlösning, samt möjlighet att testa andra programmeringsspråk, t ex  Scratch. I kursen ingår även att utarbeta  en lärarhandledning för undervisning om programmering.

För att ge dig, som läser andra kurser eller arbetar, möjlighet att  läsa kursen ges den på kvartsfart.

En unik examenVisa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll