Spanska 3, fördjupningskurs, 30 hp

Spanska 3, fördjupningskurs, 30 hp

HT 2020, Helfart, Linköping

I kursen Spanska 3 fördjupar du dina kunskaper om det spanska språket och den spanskspråkiga världens kultur ytterligare. Kursen är uppbyggd kring två block, som vässar din kommunikativa kompetens samtidigt som de gör dig mer bekant med vetenskapligt arbete. I det första blocket deltar du i två delkurser, en med språkvetenskaplig och en med litteraturvetenskaplig inriktning. I det andra blocket genomför du självständigt en undersökning inom ett område du själv väljer och rapporterar denna undersökning i form av en uppsats skriven på spanska. Den språkvetenskapliga delkursen introducerar språkvetenskaplig teori och metod, men ger dig också fördjupade insikter i grammatik och stilistik. Du får också öva på mer avancerade översättningar. Den litteraturvetenskapliga delkursen presenterar litteraturvetenskaplig teori och metod, och ger dig möjlighet att tillämpa teorier och metoder på olika litterära verk. Under uppsatskursen kan du sedan själv välja om du vill skriva om en språkvetenskaplig, litteraturvetenskaplig eller didaktisk frågeställning. Genom uppsatskursen tränar du dina färdigheter såväl i att skriva själv som att ge konstruktiv kritik på andras texter. Kursen Spanska 3 ger dig en verklig konkurrensfördel i ditt professionella liv!

En unik examen
Visa/dölj innehåll