Tyska 1, grundkurs, 30 hp

I kursen Tyska 1 lär du dig hur det tyska språket är uppbyggt och får en introduktion till tyskspråkig litteratur och kultur samt det tyskspråkiga samhället. Kursen börjar med en introduktionskurs där du får fräscha upp dina kunskaper i bland annat grammatik och uttal. Ingående studier av det tyska språkets struktur, inklusive träning av muntlig och skriftlig språkfärdighet, ger dig goda möjligheter att förbättra din kommunikativa kompetens. Därtill ges du möjlighet att fördjupa din kunskap om tyskspråkigt kultur- och samhällsliv. Du studerar också tyskspråkig modern skönlitteratur. Kursen bjuder på en blandning av traditionella föreläsningar, seminarier med gemensamma diskussioner samt muntliga presentationer och skriftliga övnings- och inlämningsuppgifter. För att förbättra ditt uttal har du möjlighet att använda vårt uttalslabb, där du kan öva både under ledning av lärare och på egen hand. Alla våra lärare talar svenska även om många har tyska som modersmål, och du kan alltid få hjälp av både dem och våra tysktalande gästlärare. Grundkursen Tyska 1 ger dig viktig kompetens inför ditt framtida yrkesliv!

En unik examen
Visa/dölj innehåll