Spanska 2, fortsättningskurs, 30 hp

Spanska 2, fortsättningskurs

VT 2020, Helfart, Linköping

Kursen befäster och utökar de muntliga och skriftliga färdigheter i språket som förvärvats i grundkursen. Moment som översättningsövningar, studium av litterära texter och tidningstexter, litteratur- och kulturhistoria samt språkhistoria ingår.

En unik examen
Visa/dölj innehåll