Tyska 2, fortsättningskurs, 30 hp

Tyska 2, fortsättningskurs

VT 2020, Helfart, Linköping

I kursen Tyska 2 vidareutvecklar du dina kunskaper om det tyska språket och om kultur i det tyskspråkiga området. Kursen är uppdelad i två huvudsakliga block, ett vars syfte är att förbättra dina egna kunskaper i det tyska språket och ett vars syfte är att öka din kunskap om tyskans och den tyskspråkiga litteraturens utveckling. Inom de två delkurser som fokuserar på din språkliga utveckling ges du möjlighet att öva både på översättning (till tyska) och på att tala, läsa och skriva i olika formella och informella sammanhang. Där får du också bekanta dig med grundläggande språkvetenskapliga begrepp och metoder. De två delkurser som fokuserar på litteratur- och språkhistoria behandlar centrala litterära verk, den moderna tyskspråkiga litteraturens utveckling samt det tyska språkets utveckling. Genom att studera Tyska 2 fördjupar du dina kunskaper i tyska ytterligare och stärker din kompetensprofil inför ditt framtida yrkesliv!

En unik examen
Visa/dölj innehåll