Spanska 3, Uppsats, 15 hp

Kursen riktar sig till dig som vill utveckla ditt vetenskapliga förhållningssätt och ditt akademiska skrivande på spanska. I kursen genomför du en vetenskaplig undersökning inom ett litteraturvetenskapligt, språkvetenskapligt, kulturvetenskapligt eller didaktiskt område, som sedan redovisas i form av en uppsats på spanska. Du kommer också att vetenskapligt granska en annan students arbete och vid ett avslutande seminarium agera opponent och respondent.

En unik examen
Visa/dölj innehåll