Spanska 3, Uppsats, 15 hp

Spanska 3, Uppsats, 15 hp

HT 2019, Halvfart, Linköping

Kursen riktar sig till dig som vill utveckla ditt vetenskapliga förhållningssätt och ditt akademiska skrivande på spanska. I kursen genomför du en vetenskaplig undersökning inom ett litteraturvetenskapligt, språkvetenskapligt, kulturvetenskapligt eller didaktiskt område, som sedan redovisas i form av en uppsats på spanska. Du kommer också att vetenskapligt granska en annan students arbete och vid ett avslutande seminarium agera opponent och respondent.

En unik examen
Visa/dölj innehåll