Spanska 2 - Latinamerika: Kultur och samhälle, 7.5 hp

Latinamerika: Kultur och samhälle

VT 2020, Kvartsfart, Linköping

Kursen ger en översiktlig bild av de latinamerikanska ländernas historiska utveckling, kultur- och samhällsliv. Särskild vikt läggs vid den aktuella situationen i Latinamerikas sociala och kulturella förhållanden samt samhälleliga strukturer. Kursen ger också en överblick över samtida genus-, klass- och etnicitetsfrågor i Latinamerika, liksom en ingång till regionens rika utbud av bild, musik och dans. Utöver detta ger kursen muntlig och skriftlig färdighetsträning i det spanska språket.

En unik examen
Visa/dölj innehåll