Spanska 2 - Litteraturstudier, 7.5 hp

Spanska 2 - Litteraturstudier, 7.5 hp

VT 2020, Kvartsfart, Linköping

Litteraturstudier innehåller studium av 1900-talets litteraturhistoria samt av skönlitteratur från 1900-talets andra hälft. Texterna studeras från såväl litterär, kulturell som språklig synpunkt. De olika texterna diskuteras och analyseras med hjälp av grundläggande litteraturvetenskapliga analysverktyg och i förhållande till olika litterära strömningar.

En unik examen
Visa/dölj innehåll