Grundläggande färdigheter i läsning och skrivning, 15 hp

I kursen studeras förutsättningar för barns skriftspråkliga utveckling ur ett teoretiskt perspektiv i nära relation till den pedagogiska praktiken. Utgångspunkter är bland annat barns tankar och attityder till läsning och skrivning, samt det muntliga berättandet. Undervisning och lärande i grundläggande läsning och skrivning utgör centrala kunskapsområden och didaktiska modeller bearbetas. Barns och elevers utveckling av språklig medvetenhet och metakognitiva strategier uppmärksammas. Läs- och skrivlärandet relateras också till barns och elevers olika förutsättningar med utgångspunkt i genus, klass och etnicitet. Hinder i barns och elevers skriftspråkliga utveckling diskuteras och kursen ger en orientering om tal- och skriftspråkliga svårigheter. I innehållet ingår också två- och flerspråkighet i relation till tal- och skriftspråkligt lärande. 

Läsa på distansVisa/dölj innehåll

En unik examenVisa/dölj innehåll