Utomhuspedagogik med inriktning mot natur- och kulturmiljöer, 7.5 hp

Kursen riktar sig mot pedagoger framförallt i förskola och grundskola. Vi kommer att arbeta i utomhusmiljöer med olika ämnen och teman. Reflektion kring platsens och landskapets betydelse för lärandet lyfts fram. Arbetssättet är upplevelsebaserat och reflekterande. Hälsan och en hållbar utveckling är viktiga delar. Aktuell svensk och internationell forskning kring hälsa och miljö för en hållbar utveckling samt lärande i det utvidgade klassrummet kommer också att delges under utbildningen. En mindre kostnad för mat och eventuellt för internat tillkommer. Kursen innehåller tre kursträffar i Linköping och en i Helsingborg.

Studera på distansVisa/dölj innehåll

En unik examenVisa/dölj innehåll