Ledarskap - jag och gruppen, 7.5 hp

Bild på skrattande människor

Ledarskap - jag och gruppen

HT 2020, Kvartsfart, Linköping

Inställd

Kursen har ett fokus på dig och ditt ledarskap utifrån ett salutogent och reflekterande förhållningssätt samtidigt som du får tillfälle att reflektera kring hur en grupp kan utvecklas och fungera. Gestaltande och utomhuspedagogiska arbetssätt används, vilket innebär att vi arbetar upplevelsebaserat, fiktivt samt i reella situationer i olika miljöer. För att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet är det mycket viktigt att närvara på kursträffarna. Delar av kurser genomförs utomhus i närheten av Linköpings universitet. En kostnad för mat vid längre gemensamma pass tillkommer. Observera att vi har skriftligt upprop på kursen och då använder den mailadress du uppgett i samband med ansökan.

Fler kurser inom ledarskap
Visa/dölj innehåll

Läs mer om distansstudier
Visa/dölj innehåll

En unik examen
Visa/dölj innehåll