Ledarskap - samtal och reflektion, 7.5 hp

Kursen är vilande och kommer inte att ges våren 2022.

Det här är en kurs för dig som vill utveckla dina samtalsfärdigheter och vill göra det på ett konkret och praktiskt sätt kopplat till ledarskap. Du ser samtidigt vikten av att ha en teoretisk grund att stå på.

Du kommer både att få lära dig om vad som kan påverka ett samtal och reflektera över dina egna mönster utifrån ett salutogent och reflekterande förhållningssätt på ledarskap och kommunikation.

Vi kommer att använda gestaltande och utomhuspedagogiska arbetssätt. Detta innebär bland annat att vi arbetar upplevelsebaserat, fiktivt samt i reella situationer i olika miljöer vid kursträffarna.

Kursen är en distanskurs med fyra kursträffar vid Linköpings universitet, och dessa förläggs till fredagskvällar samt efterföljande lördag. För att du ska kunna tillgodogöra dig kursinnehållet är det mycket viktigt att du aktivt kan närvara vid dessa träffar.

Delar av träffarna genomförs utomhus i närheten av universitetet. En kostnad för egen mat vid längre gemensamma pass tillkommer.

Grupparbeten samt självstudier mellan träffarna planeras av studenterna själva.

Observera att vi har skriftligt upprop på kursen och då använder den mailadress du uppgett i samband med ansökan.

Fler kurser inom ledarskapVisa/dölj innehåll

Läs mer om distansstudierVisa/dölj innehåll

En unik examenVisa/dölj innehåll