Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder, 15 hp

Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder

HT 2019, Kvartsfart, Linköping

Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder

HT 2020, Kvartsfart, Linköping

Anmälningsperiod 16 mars - 15 apr.

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med hälsa och livsstilsfrågor ur ett salutogent helhetsperspektiv. Innehållet behandlar naturens inverkan på vår hälsa, motivationshöjande faktorer för hälso- och livsstilsfrågor, synliggörande och stärkande av det friska, reflekterande över hur kropp, tankar och känslor hänger ihop samt hur stresshantering och mental träning kan bidra till en bättre hälsa. Ämnet behandlas ur både individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Kursträffarna förläggs till torsdagar-fredagar några tillfällen per termin och grupparbeten samt självstudier ingår. Observera att vi har skriftligt upprop på kursen och då använder den mailadress du uppgett i samband med ansökan.

Läs mer om distansstudier
Visa/dölj innehåll

En unik examen
Visa/dölj innehåll