International Course in Drama Communication A, 15 hp

VT 2023, Halvfart, Linköping

International Course in Drama Communication A, 15 hp

HT 2023, Halvfart, Linköping

Syftet med denna kurs är att ge studenterna grundläggande kunskaper om drama och kommunikation. Teorier inom drama och kommunikation kommer att studeras och tillämpas i praktiska övningar; studeras också individers och gruppers funktioner och dynamik, verbalt och icke-verbalt beteende, status, attityder och värderingar. Vi kommer också att använda improvisation som teknik. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av olika områden inom kommunikation, kultur, drama och/eller utbildning.

En unik examen