:

Artistic Methods in Education, 7.5 hp

Artistic Methods in Education, 7.5 hp

HT 2021, Halvfart, Linköping

Artistic Methods in Education, 7.5 hp

HT 2022, Kvartsfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2022-07-15

Studenterna får prova på olika estetiska uttryck och konstnärliga metoder, som drama, bild och musik, som särskilt kan användas på förskolan och i grundskolans lägre årskurser.

Studenterna kommer att arbeta i grupp med att planera, repetera, uppträda och sedan utvärdera någon typ av föreställning där olika estetiska uttryck är kombinerade.

Varje student ska med hjälp av foton och ord dokumentera sin och gruppens arbete med estetiska uttryck och konstnärliga metoder.

En unik examen Visa/dölj innehåll