Retorik i professionella sammanhang, 7.5 hp

Retorik i professionella sammanhang, 7.5 hp

VT 2021, Kvartsfart, Norrköping

Stängd för sen anmälan

Kursen vänder sig till dig som är student, eller inom din profession, (lärare, informatör, ledare) undervisar, presenterar, informerar, eller helt enkelt talar i olika sammanhang. Kursen innehåller retorik, presentationsteknik samt muntlig och skriftlig argumentation och argumentationsanalys. Retorik behandlas i klassisk och modern form, samt ur ett yrkesperspektiv. Föreläsningarna utgår från retoriska exempel, och ger praktiska redskap, som sedan tillämpas vid muntliga övningar i seminarieform. Analys av egna och andras tal och texter ingår. En skriftlig analys avslutar kursen.

Kursen är schemalagd varannan jämn vecka.

En unik examenVisa/dölj innehåll