:

Matematik för ämneslärare åk 7–9, 45 högskolepoäng (1-45). Ingår i Lärarlyftet., 45 hp

Matematik för ämneslärare åk 7–9, 45 högskolepoäng (1-45). Ingår i Lärarlyftet., 45 hp

HT 2021, Halvfart, Ortsoberoende

Kursen ges över tre terminer om vardera 15 högskolepoäng där varje termin innehåller tre delmoment. Kursen är sammansatt av delmoment som proportionellt motsvarar de högskolepoäng i ämnet matematik och matematikdidaktik som studenterna på ämneslärarprogrammet på LiU med inriktning årskurs 7-9 och matematik läser. I de matematiska ämneskurserna läggs en bred och fördjupad grund för matematikämnet och det matematikinnehåll som behandlas i grundskolans årskurs 7-9. I de tre delmomenten med matematikdidaktik är de centrala utgångspunkterna aktuella styrdokument samt forskning och metoder som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I delmomenten med matematikdidaktik behandlas bland annat bedömning, betygssättning, varierande arbetssätt och arbetsformer.

En unik examen Visa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll