Grundläggande programmering med teknikdidaktisk inriktning för lärare i åk 7-9, 7.5 hp

Grundläggande programmering med teknikdidaktisk inriktning för lärare i åk 7-9, 7.5 hp

HT 2019, Kvartsfart, Norrköping

Kursen är en uppdragsutbildning och syftar till att utveckla lärarens kunskaper i datalogiskt tänkande i allmänhet och programmering i synnerhet för att kunna undervisa utifrån gällande styrdokument, samt ge orientering i programmeringens roll i teknikämnet.

Läsa på distans
Visa/dölj innehåll

En unik examen
Visa/dölj innehåll