:

Svensk fonetik, fonologi och uttalsdidaktik i ett andraspråksperspektiv, 7.5 hp

Svensk fonetik, fonologi och uttalsdidaktik i ett andraspråksperspektiv, 7.5 hp

HT 2022, Kvartsfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2022-07-15

En del av kursen består av studier om svenska språkets ljudstruktur och prosodi i ett kontrastivt perspektiv. Detta redovisas genom en skriftlig hemtentamen. En annan del av kursen består av en individuell uppgift då studenten ska göra en egen inspelning av en andraspråksinlärare av svenska och sedan analysera den utifrån sina kunskaper om svenska språkets ljudstruktur och prosodi i ett kontrastivt perspektiv samt ha ett didaktiskt perspektiv på sin analys.

En unik examen Visa/dölj innehåll