Medicinteknisk säkerhet, 3 hp

Kursen behandlar fysiologiska effekter av elektrisk ström och av exponering för gas och joniserande strålning. Dessutom behandlas lagar och bestämmelser för medicinteknisk utrustning.

Läs mer om kursen

https://old.imt.liu.se/edu/singlesubjectcourses/index.html

Kontakt

Har du frågor om kursen, kontakta oss.

En unik examen