Medicinteknisk säkerhet, 3 hp

Ansök

Kursen behandlar fysiologiska effekter av elektrisk ström och av exponering för gas och joniserande strålning. Dessutom behandlas lagar och bestämmelser för medicinteknisk utrustning.

Observera att kursen nu är stängd för sen anmälan, men kommer att återöppna i mitten på december. 

Läs mer om kursen

https://old.imt.liu.se/edu/singlesubjectcourses/index.html

Kontakt

Har du frågor om kursen, kontakta oss.

En unik examen