Medicinteknisk säkerhet, 3 hp

Medicinteknisk säkerhet, 3 hp

VT 2019, Helfart, Linköping

Medicinteknisk säkerhet, 3 hp

VT 2020, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Kursen behandlar fysiologiska effekter av elektrisk ström och av exponering för gas och joniserande strålning. Dessutom behandlas lagar och bestämmelser för medicinteknisk utrustning.

Läs mer om kursen

https://insidan.imt.liu.se/edu/ete034/

En unik examen
Visa/dölj innehåll