Medicinteknisk säkerhet, 3 hp

Medicinteknisk säkerhet, 3 hp

VT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Medicinteknisk säkerhet, 3 hp

VT 2021, Helfart, Linköping

Kursen behandlar fysiologiska effekter av elektrisk ström och av exponering för gas och joniserande strålning. Dessutom behandlas lagar och bestämmelser för medicinteknisk utrustning.

Observera att kursen ges på heltid en vecka på plats (v 13) och sedan är det efterarbete motsvarande en vecka, som kan ske på valfri plats. 

En unik examen
Visa/dölj innehåll