Medicinteknisk säkerhet, 3 hp

Ansök
Ansök

Kursen behandlar fysiologiska effekter av elektrisk ström och av exponering för gas och joniserande strålning. Dessutom behandlas lagar och bestämmelser för medicinteknisk utrustning.

Länkar

https://www.imt.liu.se/edu/singlesubjectcourses/mts.html

Kontakt

Har du frågor om kursen, kontakta oss.

En unik examen