Medicinteknisk säkerhet, 3 hp

Medicinteknisk säkerhet, 3 hp

VT 2019, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

OBS! Kursen kommer att återöppna i mitten på december. 

Kursen behandlar fysiologiska effekter av elektrisk ström och av exponering för gas och joniserande strålning. Dessutom behandlas lagar och bestämmelser för medicinteknisk utrustning.

Läs mer om kursen

https://insidan.imt.liu.se/edu/ete034/

Kontakt

Har du frågor om kursen, kontakta oss.

En unik examen