Medicinsk teknik, 7.5 hp

Medicinsk teknik, 7.5 hp

HT 2019, Kvartsfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Medicinsk teknik, 7.5 hp

HT 2020, Kvartsfart, Ortsoberoende

Kursen riktar sig till personer inom hälso- och sjukvården samt intressenter inom det medicinsk-tekniska fältet. Kursens mål att är demonstrera och exemplifiera det tvärvetenskapliga fält som medicinsk teknik utgör. Detta sker genom att utgående från den medicinska vårdprocessen kunna beskriva olika tekniska metoder och lösningar till medicintekniska problemställningar utgående från sin nuvarande eller framtida profession.

Deltagande i kursen förutsätter tillgång till Internetansluten dator. Interaktion mellan lärare, mentorer och studenter sker individuellt och i grupp via ett kommunikationsforum. 

Läs mer om kursen

http://insidan.imt.liu.se/edu/distance/

En unik examen
Visa/dölj innehåll