Grundläggande datasäkerhet, 5 hp

Grundläggande datasäkerhet, 5 hp

VT 2019, Deltid 25%, Ortsoberoende

Kursen ger kunskaper om hur man arbetar strukturerat med informationssäkerhet, hur man gör bedömningar av sårbarhet och hot i en given situation samt hur man anger innehållet i en skyddsplan och gör en enkel utvärdering av skyddsprodukter. Kursen ger kunskaper inom de olika detaljområdena; analys, tillgänglighet, identitetsverifiering, behörighetskontroll och kryptering.
Kurslitteratur tillhandahålls via nätet. Kursen ges helt över nätet. Inga träffar på Campus.
Tentamen kan utföras antingen i Linköping, eller, efter överenskommelse med kursadministrationen och berörd organisation, vid annat universitet eller högskola.

Vana vid datorer rekommenderas. 

Kontakt

Har du frågor om kursen, kontakta oss.

En unik examen