Entreprenörskap - vård och omsorg, 8 hp

Kursen ger kunskaper och förmågor inom området entreprenörskap, med särskilt fokus på start av nya verksamheter inom offentliga tjänster, i synnerhet tjänster inom medicin, vård och omsorg.

Undervisningen sker på distans och är organiserad i form av föreläsningar, lektioner/workshops, eget arbete och arbete i grupp. Undervisningen bygger på student-interaktiva arbetsformer, vilket innebär att studenten har ett eget ansvar att ta en aktiv del i undervisningens olika moment. För att underlätta såväl ett aktivt lärande som interaktivitet använder vi oss av elektroniska lärplattformar. 

Kontakt

Har du frågor om kursen, kontakta oss.

En unik examen