Entreprenörskap - vård och omsorg, 8 hp

Entreprenörskap - vård och omsorg, 8 hp

VT 2017, Deltid 50%, Ortsoberoende

Ansök

Kursstart

VT 2017

Ort

Ortsoberoende

Studietakt

Deltid 50%


Nivå

Grundnivå

Studieform

Internetbaserad distansutb

Anmälningskod

LIU-12134


Period

201705 - 201720

Antal platser

30


Särskilda förkunskapskrav

Allmän behörighet.


Studieavgift

9333 kr - OBS! Gäller bara studenter utanför EU/EES och Schweiz.


Ansök

Kursen ger kunskaper och förmågor inom området entreprenörskap, med särskilt fokus på start av nya verksamheter inom offentliga tjänster, i synnerhet tjänster inom medicin, vård och omsorg.

Undervisningen sker på distans och är organiserad i form av föreläsningar, lektioner/workshops, eget arbete och arbete i grupp. Undervisningen bygger på student-interaktiva arbetsformer, vilket innebär att studenten har ett eget ansvar att ta en aktiv del i undervisningens olika moment. För att underlätta såväl ett aktivt lärande som interaktivitet använder vi oss av elektroniska lärplattformar. 

Kontakt

Har du frågor om kursen, kontakta oss.